DOWNLOAD LUDUS WEB

Her kan du hente nye programversioner.

Læs beskrivelsen og klik på linkene i højre kolonne for at downloade filerne.
Husk at læse versionsbrevet, inden du opdaterer.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst LUDUS Helpdesk, sc-ludus@dxc.com, tlf. 3848 7135

DATO

VERSION

BESKRIVELSE

DOWNLOADFILER

09-07-2020

LUDUS Web 2.96.1

LUDUS Web 2.96.1 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         Rettelse til indsendelse til Eksamensdatabasen.

·         Rettelse til afhentning af Uddannelsesmodellens delta 67.

·         Rettelse til AMU.

·         Rettelse til DU aktivitetsindberetning.

·         Rettelse til masseforsendelse via IMS til EBoks.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er en LUDUS Kerne, men ingen databaseopdatering til denne release

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

02-07-2020

LUDUS Web 2.96.0

LUDUS Web 2.96.0 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         Rettelse indsendelse til Eksamensdatabasen.

·         Rettelser til indberetning til efteruddannelse.dk.

·         Indberetning af årselever til AMU.

·         Indberetning af årselever til ÅU.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen LUDUS Kerne eller databaseopdatering til denne release

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

01-07-2020

LUDUS Web 2.95.0

LUDUS Web 2.95.0 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         HTX-bevis: Fejl på Eksamensresultat.

·         HHX-bevis: Vægten på 'Erhvervscase' er rettet.

·         Rettelse til billedkunst A på HFe version 2.

·         Termin på meritkarakter vises nu korrekt.

·         Diverse rettelser for indsendelse til eksamensdatabasen.

·         Diverse AMU-rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

30-06-2020

LUDUS Web 2.94.1

LUDUS Web 2.94.1 indeholder:

 

·         Fejlrettelser til indsendelse til eksamensdatabasen.

·         AMU: Fejlrettelse for tilstededage

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

26-06-2020

LUDUS Web 2.94.0

LUDUS Web 2.94.0 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         Fejlrettelser for engelske beviser.

·         Opret kursist uden mail adresse.

·         Fejlrettelser til indsendelse til eksamensdatabasen.

·         Fejlrettelse til eksterne karakterer og merit.

·         Fagkoder til EUX beviser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

25-06-2020

LUDUS Web 2.93.1

LUDUS Web 2.93.1 indeholder:

 

·         Rettelse til ekstern institutionskode og termin på eksamensbevis.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

24-06-2020

LUDUS Web 2.93.0

LUDUS Web 2.93.0 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         Fag uden årskarakterer medregnes i beregning af Bonus A.

·         Karakterer skal ikke vises som BO på beviser.

·         Fejlrettelse for ekstern karakter uden merittekst.

·         Fejl i vægtning på XPRS koder 6698 og 6872.

·         Fejlrettelser i kørsler til eksamensdatabasen.

·         Diverse rettelser til EUX beviser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

23-06-2020

LUDUS Web 2.92.0

LUDUS Web 2.92.0 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         Fejlrettelse af bevislayout

·         Fejlrettelse af GIF beviser

·         Billeder af underskifter, der anvendes på beviser: Det er ikke længere muligt at tilgå dem via internettet.

·         EUD: Når brugeren opretter et elevforløb, så oprettes skoleophold automatisk.

·         AMU: Diverse rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

19-06-2020

LUDUS Web 2.91.2

LUDUS Web 2.91.2 indeholder blandt andet fejlrettelser af:

 

·         STX, HHX og HTX beviser med karakteren -3.

·         STX, HHX og HTX beviser – visning af årskarakter.

·         Studieretning på STX beviser for studenterkursus.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

18-06-2020

LUDUS Web 2.91.1

LUDUS Web 2.91.1 indeholder:

 

·         Rettelser til nødbekendtgørelsesbagsider.

·         Visning af ekstern karakter på HF2 og HFe bevis.

·         Rettelser til import af ansøgere fra optagelse.dk.

·         Rettelser i forbindelse med kommunikation med eksamensdatabasen.

·         Rettelse til håndtering af fejl fra Netprøver.dk.

·         Diverse AMU rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

11-06-2020

LUDUS Web 2.91.0

LUDUS Web 2.91.0 indeholder:

 

·         Nødbekendtgørelses bagsider.

·         Rettelse til visning af karakterværdien 95.

·         Rettelse til visning af flerfaglige meritkarakterer.

·         Bagsidetekster til STX, HHX og HTX-beviser.

·         Ændring af AGYM indberetning.

·         Ny uddannelsesmodel: Fejl i niveauer er rettet.

·         Når skoleophold slettes, kan der udmeldes fra/slettes tilmeldinger samtidigt.

·         Diverse EDUP-rettelser.

·         Rettelser til opkrævninger.

·         Rettelse til CØSA-aktivitet, Skolepraktik.

·         Diverse AMU rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

02-06-2020

LUDUS Web 2.90.3

LUDUS Web 2.90.3 indeholder:

 

·         GYM-Optagelsesprøver til XPRS kan indberettes.

·         AMU bevis udstedt for deltagelse i et splitkursus har nu korrekt varighed.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

29-05-2020

LUDUS Web 2.90.2

LUDUS Web 2.90.2 indeholder:

 

·         Rettelse til udstedelse af HFe-beviser.

·         Fejlrettelse i forbindelse med menupunktet Optagelsesprøver>>XPRS.

·         Fejlrettelse i SU.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.90.1

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til enkelte skoler.

 

27-05-2020

LUDUS Web 2.90.0

LUDUS Web 2.90.0 indeholder:

 

·         Rettighedsstyring til visitationsoplysninger (DU).

·         Masseudstedelse af beviser til STK-kursister.

·         STX-, HHX- og HTX-beviser til Eksamensdatabasen.

·         Rettelse til endeligt Merkantil EUX bevis.

·         Mindre rettelser til CØSA-aktivitet.

·         Diverse rettelser på AMU.

·         Skolehjem: Fejlrettelser til fanebladet 'AUB'.

·         Fagnr. er tilføjet flere steder (EUD).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

20-05-2020

LUDUS Web 2.89.2

Kun relevant for skoler med AMU hold.

 

LUDUS Web 2.89.2 indeholder:

 

·         Diverse AMU fejlrettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

19-05-2020

LUDUS Web 2.89.1

Kun relevant for skoler med AMU hold.

 

LUDUS Web 2.89.1 indeholder:

 

·         Diverse AMU fejlrettelser.

·         Det er nu muligt at lave opkrævninger på AMU hold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

13-05-2020

LUDUS Web 2.89.0

LUDUS Web 2.89.0 indeholder:

 

·         STX, HHX og HTX-beviser kan udstedes.

·         STX, HHX og HTX-beviser kan masseudstedes.

·         Orientering om ny karakterværdi 95.

·         Rettelser til validering på HF2 og HFe beviser.

·         Orientering om FGU med HF-fagelementer.

·         Holdgrupper: Der er implementeret brugerindstillinger i menupunktet 'Holdgrupper' + tilføjet flere kolonner i oversigten.

·         Holdgrupper: Antallet af kursister fremgår nu af overskriften på fanebladet 'Kursister'.

·         Holdgrupper: Det er blevet nemmere at tilmelde en AMU-kursist til en holdgruppe.

·         Hold: Kursister kan nu tilmeldes et hold inde fra menupunktet Hold (gælder hold af typen 'Fag' og 'Kursus').

·         Skolehjem: Eksterne elever kan nu markeres som udkantselever.

·         Optagelse (EUD): Ansøgere til 10. klasse kan fremsøges og behandles.

·         Der er rettet en fejl i CØSA-aktivtet>>Fuldtid.

·         Der er genåbnet for opkrævninger på EUD.

·         Det er nu muligt at lave opkrævninger på AMU hold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

06-05-2020

LUDUS Web 2.88.3

LUDUS Web 2.88.3 indeholder:

 

·         Ny visning af karakterer til EUD elever.

·         Mulighed for offentligørelse af karakterer for Webhold.

·         AMU: Diverse rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

01-05-2020

LUDUS Web 2.88.2

LUDUS Web 2.88.2 indeholder:

 

·         Rettelser til AMU-understøttelsen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

28-04-2020

LUDUS Web 2.88.1

Kun relevant for VUC

 

LUDUS Web 2.88.1 indeholder:

 

·         Rettelse af fejl i diverse menupunkter ifm. MCB-tilmeldinger.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

22-04-2020

LUDUS Web 2.88.0

LUDUS Web 2.88.0 indeholder:

 

·         Ny kørsel: Værgeoplysninger slettes, når en kursist fylder 18 år.

·         Genudvikling af visitationsunderstøttelsen for danskuddannelsen.

·         Visning af karakterer til STX/STK, HHX og HTX beviser efter ny bekendtgørelse.

·         EUD: Ny registrering af forsørgere på skolehjem.

·         EUD: Skolepraktik, VFP og delaftaler kan nu slettes fra elevforløb.

·         EUD: 4 nye beviser/dokumentationer.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

02-04-2020

LUDUS Web 2.87.3

LUDUS Web 2.87.3 indeholder:

 

·         Fejlrettelse til 'Kursistindberetningen enkeltfag til STIL'.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

30-03-2020

LUDUS Web 2.87.2

LUDUS Web 2.87.2 indeholder:

 

·         Webservice Gymbetaling er igen tilgængelig.

·         Rettelse til CØSA aktivitet>>Fuldtid supplerende indberetning.

·         Dokumenter på uddannelseønsker i 'Optagelse'.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

23-03-2020

LUDUS Web 2.87.1

LUDUS Web 2.87.1 indeholder:

 

·         Fejlrettelse, generelle kursistpauser.

·         Fejlrettelse, besvarelser og skriftlige opgaver.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

18-03-2020

LUDUS Web 2.87.0

LUDUS Web 2.87.0 indeholder:

 

·         Forbedret håndtering af valgfagsønsker ved import af gymnasiale ansøgninger.

·         Fejlrettelse til CØSA-aktivitet - FÆRTA på fuldtid.

·         Fejlrettelse til ’Indsend fravær til praktikpladsen’.

·         Ændringer til Svendeprøver.

·         Introduktion af ny FVU-forløbsoversigt.

·         Orientering om ’SOF-beviser til Eksamensdatabasen (IP Ung)’.

·         Fejlrettelse til ’Hent karakterer fra Netprøver.dk’.

·         Fejlrettelse til Fjernundervisning med tilskudsmærke ALDER.

·         Fejlrettelse til Kursistadm>>Bevis udstedt.

·         Optagelse (EUD): Uddannelsesønsker kan redigeres.

·         Godskrivning: Specialefag vises under 'Bedømmelser'.

·         Godskriving: EUX-fag vises under 'Bedømmelser' på de merkantile uddannelser.

·         Skolehjem: Nyt faneblad til fremsøgning af kostophold og påbegyndte uger

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

16-03-2020

LUDUS Web 2.86.4

Kun relevant for skoler med HTX-eksamensudtræk

 

LUDUS Web 2.86.4 indeholder:

 

·         Rettelse til Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX).

 

Læs nærmere i mail udsendt til relevante skoler.

Programmel 64bit

 

 

11-03-2020

LUDUS Web 2.86.3

LUDUS Web 2.86.3 indeholder:

 

·         Rettelse til fagretning (EUD).

·         Rettelse til Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

09-03-2020

LUDUS Web 2.86.2

LUDUS Web 2.86.2 indeholder:

 

·         Udskiftning af certifikat til indberetning af SU-data til US2000.

·         Rettelse til AGYM-indberetning.

·         Rettelse til Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX).

 

VIGTIGT:

·         Alle skoler, der indberetter SU-data til US2000, skal installere denne programversion, før indberetning kan gennemføres.

·         Alle skoler med HTX, STX, STK og HHX skal installere denne version, før eksamensudtrækket gennemføres.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

28-02-2020

LUDUS Web 2.86.1

LUDUS Web 2.86.1 indeholder:

 

·         Rettelse til kørslen "Indsend til Eksamensdatabasen (IP Ung)".

·         Rettelse til indlæsning af fagønsker for gymnasiale ansøgere.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

19-02-2020

LUDUS Web 2.86.0

LUDUS Web 2.86.0 indeholder:

 

·         Ny funktion i LUDUS Web til kontrol af medtaget/medtællende markeringer.

·         Eksamensudtræk (HTX STX STK HHX) er tilrettet ny bekendtgørelse for afsluttende trin.

·         Kartoteket Henvisere/betalere er flyttet fra LUDUS Kerne til LUDUS Web.

·         Ny indberetning til miljøstyrelse af sprøjtecertifikater.

·         Ændring til afhentning af uddannelsesmodel fra IP (Ung).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

05-02-2020

LUDUS Web 2.85.8

LUDUS Web 2.85.8 indeholder:

 

·         Rettelse til 'Opret kursist (VUC)'

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

03-02-2020

LUDUS Web 2.85.7

LUDUS Web 2.85.7 indeholder:

 

·         Rettelse til kørslen 'Indsend til eksamensdatabasen (IP Ung)'

·         Rettelse til 'Masseudstedelse af beviser'

·         Rettelse til CPR-numre, der kunne oprettes i databasen uden bindestreg

·         Optimering af kode

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.85.6

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til enkelte skoler.

 

27-01-2020

LUDUS Web 2.85.5

LUDUS Web 2.85.5 indeholder:

 

·         Rettelse til Kørslen Indsend til Eksamensdatabasen (IP Ung).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

24-01-2020

LUDUS Web 2.85.4

LUDUS Web 2.85.4 indeholder rettelse til:

 

·         Lærerens arbejdsplads>>Lektiedialog>>Dokumenter>>Fra arkiv.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

23-01-2020

LUDUS Web 2.85.3

LUDUS Web 2.85.3 indeholder:

 

·         Moduler>>Undervisningsbeskrivelser.

·         Systemkørslen ’Foretag daglig backup af dokumentdatabasen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

22-01-2020

LUDUS Web 2.85.2

LUDUS Web 2.85.2 indeholder:

 

·         Moduler>>Undervisningsbeskrivelser.

·         Kørslen "Dan indberetninger til AUB skoleophold".

·         CPR-opslag.

·         Eksamensdatabasekørslen kan afvikles med SOF-karakterer.

·         2HF-beviser efter ny bekendtgørelse - ALLE skoler med 2HF skal læse dette.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

17-01-2020

LUDUS Web 2.85.1

LUDUS Web 2.85.1 indeholder:

 

·         Rettelse til kald af webservices.

·         Rettelse til EUD beviser (grundforløbsbevis).

·         Rettelse til Hold>>karakterindtastning.

·         Rettelse til Moduler>>Undervisningsbeskrivelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

16-01-2020

LUDUS Web 2.85.0

LUDUS Web 2.85.0 indeholder:

 

·         Indberetning af fravær til praktikpladsen.dk (EUD).

·         Rettelser til SOF-beviset (VUC).

·         AGYM indberetning medtager SOF-kursister (VUC).

·         Statistikindberetning af enkeltfag medtager SOF-kursister (VUC).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

18-12-2019

LUDUS Web 2.84.2

LUDUS Web 2.84.2 indeholder:

 

·         Rettelse til CØSA aktivitetsindberetning.

·         Rettelse til fuldtidsaktivitet.

 

Databaseopdatering til sletning af ordinær indberetning for 4. kvt. 2019 i menupunktet ”Fuldtidsaktivitet” i LUDUS Web:

 

Databaseopdatering

 

Vigtigt: Læs i versionsbrevet, FØR evt. afvikling af databaseopdateringen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

11-12-2019

LUDUS Web 2.84.0

LUDUS Web 2.84.0 indeholder:

 

·         SOF-beviser kan udstedes via Kursistadm (VUC).

·         Der er tilføjet ekstra oplysnigner på fanerne på Skolehjem.

·         Det er nu muligt at indberette CØSA-aktivitet på skolehjem.

·         CØSA-aktivitet er lagt om til IP-ung (kræver ny dataaddgang).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

25-11-2019

LUDUS Web 2.83.1

LUDUS Web 2.83.1 indeholder:

 

·         Fejlrettelse til kursistindberetning enkeltfag (VUC).

·         Fejlrettelse ved lektier.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

NB: Der er ingen ny LUDUS-version eller databaseopdatering til denne release.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

13-11-2019

LUDUS Web 2.83.0

LUDUS Web 2.83.0 indeholder:

 

·         Tilmelding med kursisstype SOF via Kursistadm (VUC).

·         Skift kursisttype - funktion til hjælp med dette (VUC).

·         Diverse ændringer til CØSA aktivitet (EUD).

·         Lærere kan oprette forløb via lektiedialogen (Alle).

·         Rettelse til indberetning af AUB-skoleophold (EUD).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

07-11-2019

LUDUS Web 2.82.2

LUDUS Web 2.82.2 indeholder:

 

·         CØSA-aktivitet>>Fuldtid: Navnet på skoleopholdet er tilføjet i detailvisningen.

·         Åbning af intern meddelelse i postkassen, som har mange modtagere, foregår nu hurtigere.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

22-10-2019

LUDUS Web 2.82.1

LUDUS Web 2.82.1 indeholder:

 

·         Rettelse af en fejl, der kunne vise sig ved redigering af lektioner via menupunktet Moduler og ved åbning af detaljedialogen i menupunktet Eksamen og på fanebladet Dokumenter fra undervisning under Lektier.

·         Rettelse af fejl, der betød at fanebladet 'Tabel' under Kursistadm>>Elevforløb ikke altid blev opdateret korrekt.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

16-10-2019

LUDUS Web 2.82.0

LUDUS Web 2.82.0 indeholder:

 

·         OBU tilmeldinger kan redigeres via Kursistadm.

·         Sager i kategorien 'Alle sager' kan nu fremsøges af alle skoletyper.

·         Ø-tid i Timefagfordelinger er tilknyttet afdeling.

·         Lektier: Nye muligheder (Webhold).

·         Elevforløb (EUD).

·         Bedømmelser (EUD).

·         Karakterindtastning (EUD).

·         Optagelse (EUD).

·         Skolehjem.

·         AUB Skolehjem indberetning.

·         CØSA-aktivitet >> Skolehjem.

·         EUD beviser.

·         Ny webservice til hentning af den nye uddannelsesmodel (erhvervsskoler).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

04-10-2019

LUDUS Web 2.81.3

LUDUS Web 2.81.3 indeholder rettelse til:

 

·         EUD-beviser (Skolebevis og grundforløb 2 beviser).

 

Bemærk at der er databaseopdateringer til denne release. (Ludus downloadsiden)

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.81.2

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til enkelte skoler.

 

23-09-2019

LUDUS Web 2.81.1

LUDUS Web 2.81.1 indeholder rettelse til:

 

·         Rettelse til Indberetning af EUD til Datavarehuset.

·         Fuldtidsaktivitet – Gem-knap kan vælges efter fejl ved indberetning.

·         Kursistadm - 'Nej' til 'Udløser bidrag' fastholdes ved udmeldelse.

·         Uddannelsesmodellen delta 34 kan indlæses.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

18-09-2019

LUDUS Web 2.81.0

LUDUS Web 2.81.0 indeholder:

 

·         Vælg skoleforløb: Fritekstsøgning (EUD).

·         Bedømmelser: Intern fejl ifm. godskrivning er rettet (EUD).

·         Bedømmelser: Godskrivning for eksamen udmelder ikke længere kursisten fra undervisningen (EUD).

·         Elevforløb: Intern fejl ifm. oprettelse af skoleophold er rettet (EUD).

·         AUB skoleophold indberetning: Forskellige ændringer (EUD).

·         Skolehjem: På fanebladet 'Bookinger' er det ikke altid obligatorisk at angive en periode.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

16-09-2019

LUDUS Web 2.80.4

LUDUS Web 2.80.4 indeholder rettelse til:

 

·         Fuldtidsaktivitet - mulighed for at gemme indhold i indberetning for 3. kvartal, hvis man fik fejl ved klik på Indsend-knappen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

12-09-2019

LUDUS Web 2.80.3

LUDUS Web 2.80.3 indeholder rettelse til:

 

·         I CØSA aktivitet vises og eksporteres nu hele indberetningens indhold.

·         I CØSA aktivitet er der ændret i beregninger for EUD på fuldtid, skolehjem og skolepraktik.

·         I Kursistadm >> Elevforløb slettes tilskudsgrundlag ikke altid ved ændring af start- og/eller slutdato på skoleopholdet.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

03-09-2019

LUDUS Web 2.80.2

LUDUS Web 2.80.2 indeholder rettelse til:

 

·         Menupunktet 'Hold' - Rettelse af intern fejl.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

30-08-2019

LUDUS Web 2.80.1

Kun relevant for skoler med GYM.

 

 

LUDUS Web 2.80.1 indeholder rettelse til:

 

·         mulige underfag til Flerfaglige prøver efter ny bekendtgørelse (GYM).

·         Fuldtidsaktivitet - der skal tilføjes skæringstidspunkt (Gym)

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

28-08-2019

LUDUS Web 2.80.0

LUDUS Web 2.80.0 indeholder:

 

·         Skriftlige opgaver, default tidspunkt for aflevering er ændret til kl 22.00 (Gym, VUC).

·         Valg af fag i Flerfaglige prøver efter ny bekendtgørelse (GYM).

·         CØSA aktivitet, der skal tilføjes skæringstidspunkt (Gym).

·         Skolehjem>>Bookinger, det er ikke længere obligatorisk at angive en slutdato for periode i søgning (EUD).

·         Kørslen EASY-P indberetning er ændret (EUD).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

13-08-2019

LUDUS Web 2.79.1

LUDUS Web 2.79.1 indeholder:

 

·         Fejl ved indlæsning af uddannelsesaftaler fra EASY-P (EUD).

·         Fejl ved XPRS uddannelser som kan medføre fejl i indberetninger. Fejlen er generel og alle skoler skal derfor opdatere til LUDUS Web 2.79.1.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

07-08-2019

LUDUS Web 2.79.0

LUDUS Web 2.79.0 indeholder:

 

·         Begivenheder (fx møder) kan nu oprettes fra alle skemaer.

·         Ændringer til menupunktet Holdgrupper (EUD).

·         Ændringer til menupunktet Uddannelsesforløb (EUD).

·         Ændringer til Elevforløb via Kursistadm (EUD).

·         Ændringer til menupunktet til Optagelse (EUD).

·         Rettelser til AUB skoleophold indberetning (EUD).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

05-08-2019

LUDUS Web 2.78.6

LUDUS Web 2.78.6 indeholder:

 

·         XPRS prøvekalenderen til Optagelsesprøver vises igen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.78.5

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til en enkelt skole.

 

 

LUDUS Web 2.78.4

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til en enkelt skole.

 

10-07-2019

LUDUS Web 2.78.3

KUN RELEVANT FOR EUD-SKOLER I DRIFT.

 

LUDUS Web 2.78.3 indeholder:

 

·         Rettelse til SU-kørslen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.78.2

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til en enkelt skole.

 

05-07-2019

LUDUS Web 2.78.1

KUN RELEVANT FOR EUD-SKOLER I DRIFT.

 

LUDUS Web 2.78.1 indeholder:

 

·         Fejlrettelse til to AUB-kørsler.

·         Fejlrettelse til 'Opret gæstebooking'.

·         Holdgrupper: Nye knapper til tilføjelse af hold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

03-07-2019

LUDUS Web 2.78.0

LUDUS Web 2.78.0 indeholder:

 

·         Udskrift af bemærkning på modultestbeviser.

·         Skolehjem: Oplysninger om postnr., by og personnummer er tilføjet.

·         Oprydning: Automatisk opdatering af fagretninger på GF1-ansøgninger.

·         Timefagfordeling: Mulighed for ansættelsesgrader over 100 %.

·         Rettelser til indberetning til Eksamensdatabasen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

25-06-2019

LUDUS Web 2.77.0

LUDUS Web 2.77.0 indeholder:

 

·         Bagsidetekster til 2HF- og HFE-beviser, som udstedes efter ny bekendtgørelse.

·         Masse-udstedelse og -udskrivning af 2HF-, HTX-beviser og EUX-beviser.

·         Masse-udskrivning af HFE-beviser.

·         Mindre rettelser på 2HF- og HTX-beviser.

·         Resultatformer til karakterindtastning.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

12-06-2019

LUDUS Web 2.76.0

LUDUS Web 2.76.0 indeholder:

 

·         Udstedelse af HFE-beviser efter ny bekendtgørelse.

·         Bagsidetekster på 2HF-beviser er blanke.

·         Ophævelse af begrænsning på 160 tegn pr. SMS-besked.

·         Med udgangspunkt i en uddannelsesaftale kan der oprettes elevforløb, mens VFP og delaftaler kan overføres til et elevforløb.

·         Skolepraktik, VFP og delaftaler kan ses i den grafiske visning af elevforløb.

·         Der kan nu indtastes mere end én karakter pr. kursist på et webhold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

04-06-2019

LUDUS Web 2.75.3

LUDUS Web 2.75.3 indeholder:

 

·         Fejlhåndtering ifm. import af ansøgere fra Optagelse.dk.

 

Bemærk at LUDUS Version 1.91.1 samt databaseversion 126.1.0 også skal installeres, hvis denne LUDUS Web version installeres.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

LUDUS Web 2.75.2

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til en enkelt skole.

 

 

LUDUS Web 2.75.1

Denne version kan ikke downloades.

 

Er sendt direkte til en enkelt skole.

 

 

15-05-2019

LUDUS Web 2.75.0

LUDUS Web 2.75.0 indeholder:

 

·         2HF-beviser kan udstedes fra Kursist - enkeltbehandling.

·         Tilpasning til ændret snitflade ved indsendelse af optagelsesprøve-prøveplan til XPRS.

·         Afdelingsafgrænsning på FVU-opfølgning.

·         Diverse fejlrettelse.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

01-05-2019

LUDUS Web 2.74.0

LUDUS Web 2.74.0 indeholder:

 

·         Tilmelding af ansøgere til Optagelsesprøver til XPRS.

·         Ændringer til Timefagfordeling.

·         Skriftlige prøveopgaver medtælles i fordybelsestiden.

·         Sager kan fremsøges pr. afdeling.

·         Ændret beregning af købstilbud i Kursistadm.

·         Rettelse ved tildeling af skriftlige opgaver for fremtidig tilmelding.

·         Versionsændring af indberetningswebservicen til Ungedatabasen.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

10-04-2019

LUDUS Web 2.73.0

LUDUS Web 2.73.0 indeholder:

 

·         Ændringer til Ansøgninger (gym).

·         Håndtering af Optagelsesprøver til XPRS.

·         Multiredigering af skemabrikker (gym og AVU).

·         Opsamling af dokumenter benyttet i undervisningen.

·         Kommentarer til kursisters skriftlige afleveringer er igen uden begrænsning i antal tegn.

·         Nye webservices til integration til skemalægningssystemer (fx TimeEdit og Untis).

·         De nye FVU-fag og screeningstyper understøttes nu i købstilbud.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

25-03-2019

LUDUS Web 2.72.3

LUDUS Web 2.72.3 indeholder:

 

·         Mulighed for at få placeret GSK-kursister på eksamensdage.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

22-03-2019

LUDUS Web 2.72.2

LUDUS Web 2.72.2 indeholder:

 

·         Rettelse til visning af eksamen.

·         Rettelse til import af ansøgninger fra Optagelse.dk.

·         Ændring af den automatiske beregning af en opgaves status.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

15-03-2019

LUDUS Web 2.72.1

LUDUS Web 2.72.1 indeholder:

 

·         Menupunktet Eksamensudtræk (HTX, STX, STK, HHX) kan nu tildeles brugergrupper.

·         Rettelse til Kørslen 'Importér ansøgninger fra Optagelse.dk’.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

13-03-2019

LUDUS Web 2.72.0

LUDUS Web 2.72.0 indeholder blandt andet:

 

·         Nyt menupunkt til visning af lærernes eksamensbelastning.

·         Ændringer til Ansøgninger (gym) herunder visning af bilag.

·         Timefagfordeling kan benyttes på én eller flere afdelinger ad gangen.

·         Mundtlige årsprøver kan planlægges med gruppedel.

·         Kommentarer til skriftlige opgaver vises igen ens for alle brugertyper.

·         Håndtering af nye FVU-fag og screeningtyper. 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

11-03-2019

LUDUS Web 2.71.5

LUDUS Web 2.71.5 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelser til Eksamensudtræk (HTX, STX, STK, HHX).

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

04-03-2019

LUDUS Web 2.71.4

LUDUS Web 2.71.4 indeholder blandt andet:

 

·         Alder beregnes nu alle steder efter ISO-8601-standarden.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

01-03-2019

LUDUS Web 2.71.3

Ikke relevant for sprogcentre

 

 

LUDUS Web 2.71.3 indeholder blandt andet:

 

·         Kørslen ’Importer ansøgninger fra Optagelse.dk’ er opdateret til nyeste snitflade.

·         Rettelse til ’Samlet fravær’ i Ledelsesinformation.

·         Eksamensudtræk til HTX – gammel bekendtgørelse.

·         Eksamensudtræk til STX, STK, HHX og HTX – ny bekendtgørelse.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

19-02-2019

LUDUS Web 2.71.2

LUDUS Web 2.71.2 indeholder blandt andet:

 

·         Nyt faneblad under menupunktet Oprydning >> Vis karakterer fra version 2.71.0.

·         Nye fagkoder til matematik B – STX - toning biologi/samfundsfag.

·         Supplerende konvertering af kommentarer til kursistafleveringer.

·         Kursisters alder beregnes nu korrekt.

·         Kørslerne til fx US2000 og Ungedatabase kan som følge af ovenstående afvikles igen.

·         Studievejledning og Kursistadm gav intern fejl for enkelte kursister som følge af fejlagtig beregning af alder. Fejlen er rettet.

·         Studievejledning og Kursistadm gav intern fejl ved udmelding. Fejlen er rettet.

·         Default værdier for FVU screeninger er fjernet.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

Databaseopdatering

15-02-2019

LUDUS Web 2.71.1

LUDUS Web 2.71.1 indeholder blandt andet:

 

·         Der kan nu ikke oprettes, redigeres og slettes karakterer fra Kursist og Kursist - enkeltbehandling >> Protokol.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

13-02-2019

LUDUS Web 2.71.0

LUDUS Web 2.71.0 indeholder blandt andet:

 

·         Skolens gennemsnitlige fraværsprocent udvidet med skriftlige opgaver.

·         Oprettelse af eksterne karakterer for kursister på uddannelser efter ny bekendtgørelse.

·         Nye FVU-fag og screeningstyper.

·         Modulus-11 tjekket af CPR-numre er deaktiveret i LUDUS Web uafhængigt af indstillingerne i LUDUS Kerne.

·         Ensretning af funktionalitet på webhold.

·         Tilføjelse af ny funktionalitet på webhold.

·         Implementering af kursusbetalingstakster.


Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Implementering af modultestversion 3.

·         Redesign af ’Kursistadm > Tilmeldinger DU’.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

16-01-2019

LUDUS Web 2.70.0

LUDUS Web 2.70.0 indeholder:

 

·         Skolens gennemsnitlige fraværsprocenter

·         Kursist-Lærer relationer for studievejledere, tutorer m.fl.

·         Begivenheder i klasseskemaer


Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Ny funktionalitet i menuen ’Detaljeret fravær’

·         Diverse fejlrettelser og småændringer

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

12-12-2018

LUDUS Web 2.69.0

LUDUS Web 2.69.0 indeholder:

 

·         Begrænsning af læreres visning af elevoplysninger – VIGTIGT - kørslen ’Opdater Kursist-Lærer Relation’ skal være afviklet, før lærerne igen kan se elevoplysninger.

·         Ny funktion til optimering af valgblokke.

·         Planlægning af skriftlig eksamen er flyttet til LUDUS Web.

·         Tildeling af lokaler til skriftlig eksamen kan ske når eksamensdatoen er planlagt.

·         Ny kørsel til sletning af gamle beskeder.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

20-11-2018

LUDUS Web 2.68.1

LUDUS Web 2.68.1 indeholder:

 

·         Fejlrettelse vedrørende 'Intern fejl' ved læsning af kursisttilmeldinger til webhold. Fejlen optræder bl.a. i menuerne ’Kursistadm’, ’Hold’ og ’Skemaer’.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

19-11-2018

LUDUS Web 2.68.0

LUDUS Web 2.68.0 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelse til AGYM-indberetning – ALLE skoler skal foretage ny indberetning.

·         Ny indberetning til Eksamensdatabasen.

·         Forudfyldning af afdelingsfiltre.

·         Justering af læreres rettigheder til redigering af skemabrikker.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

24-10-2018

LUDUS Web 2.67.2

LUDUS Web 2.67.2 indeholder rettelser til:

 

·         AGYM indberetning.

·         Fraværsårsager.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

18-10-2018

LUDUS Web 2.67.1

LUDUS Web 2.67.1 indeholder rettelser til:

 

·         AGYM indberetning.

·         Lærerbrugeres adgang til LUDUS Web med UNI-login.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

17-10-2018

LUDUS Web 2.67.0

LUDUS Web 2.67.0 indeholder blandt andet:

 

·         AGYM-indberetning.

·         Forbedret håndtering af karakterindtastningsperioder.

·         Oversigt over censorer.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Diverse mindre fejlrettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

05-10-2018

LUDUS Web 2.66.1

LUDUS Web 2.66.1 indeholder rettelser til:

 

·         Eksamensudtræk for HF2.

·         Fraværsoverblik.

·         Tilkøbsfunktionen ’Oprydning af DU kursister’.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

25-09-2018

LUDUS Web 2.66.0

LUDUS Web 2.66.0 indeholder blandt andet:

 

·         Mulighed for at se fraværslister opgjort for et valgfrit antal uger bagud i tid.

·         CØSA aktivitet – det er nu muligt at printe alle oversigter.

·         Kørslen ’Indsende brugeroplysninger til UNI-Login’ er slettet.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Diverse fejlrettelser – Herunder reetablering af lektionsvisning på ’Hold > Fraværsoversigt’ og ’Statistik (DU)’.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

13-09-2018

LUDUS Web 2.65.0

LUDUS Web 2.65.0 indeholder blandt andet:

 

·         Flere rettelser vedrørende skemabrikker.

·         Justeringer vedrørende opgaver.

·         Menupunktet Kursistadm: Flere justeringer og ny mulighed for udskiftning af personnummer.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Tilbageførsel af deltagergebyr til kommunen.

·         Oversigt over slettede klip med manuelle rettelser.

·         Diverse fejlrettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

22-08-2018

LUDUS Web 2.64.2

LUDUS Web 2.64.2 indeholder:

 

·         Rettelser i forhold til aktivitetsberegning for fuldtidskursister.

·         Danskuddannelsen: Rettelse af fejl omkring tilmeldingsgøremål til Studieprøven.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

16-08-2018

LUDUS Web 2.64.1

LUDUS Web 2.64.1 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelse af intern fejl ved Skemaer >> Klasseskemaoverblik.

·         Rettelser til ajourfør meddelelser.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Rettelse af intern fejl ved oprettelse af henvisning via Kursistadm >> Henv./ansøg

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

15-08-2018

LUDUS Web 2.64.0

LUDUS Web 2.64.0 indeholder blandt andet:

 

·         I nogle vinduer blev teksten ikke ombrudt som forventet, dette er nu rettet.

·         Fuldtidsaktivitet – justeringer vedrørende supplerende indberetninger.

·         Justeringer i forhold til SU for fuldtidskursister.

·         Infoskærme virker igen.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Understøttelse af ny version af henvisningsblanketten IN722.

·         Opsplitning af henvisningskategori S3.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

26-07-2018

LUDUS Web 2.63.1

Kun relevant for skoler der bruger UNI-Login til at logge på LUDUS Web

 

LUDUS Web 2.63.1 indeholder rettelser til:

 

·         UNI-Login.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

 

25-07-2018

LUDUS Web 2.63.0

LUDUS Web 2.63.0 indeholder blandt andet:

 

·         Nye menupunkter og faneblade.

·         Opgradering af LUDUS Web framework.

·         Normopfyldelse på Hold-menupunktet.

·         Rettelser til underskrifter på skabeloner.

·         Rettelser til fuldtidsaktivitet–supplerende indberetning.

·         Fanebladene Lektier og Fjern/flex tilføjes i Kursistadm.

·         Masseudsendelse af dokumenter på tværs af hold og klasser.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Øget adgangssikring af kommuneadgangen.

·         Værktøj til massesletning af kursister.

·         Diverse fejlrettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

04-06-2018

LUDUS Web 2.62.1

Kun relevant for Sprogcentre, VUC og andre skoler med FVU- og OBU-undervisning

 

LUDUS Web 2.62.1 indeholder blandt andet:

 

·         Kørslen: Ajourfør adresser.

·         Deltagergebyr for Danskuddannelsen.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

 

 

09-05-2018

LUDUS Web 2.62.0

LUDUS Web 2.62.0 indeholder blandt andet:

 

·         Menupunktet Kursistadm – en række småjusteringer til fanebladene ’Tilmeld/Udmeld ’og ’Tilmeldinger’.

·         Gymnasier og VUC’er: Censorindgang - Af hensyn til GDPR er der implementeret ny måde for censorerne at logge på.

·         GDPR – flere menupunkter logges.

·         Varsling (Fjern/flex) – ved klik på kursistnummer åbnes nu brugerens valgte faneblade fra Kursistadm.

·         LUDUS Web System delen - Ny oprydningskørsel: ’17. Slet UNILogins til slettede brugere’.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Håndtering af deltagergebyr for S1 og S3 kursister pr. 01.07.2018.

·         Understøttelse af ‘henvisningsbrev’ i klippekortløsningen inkl. introduktion af begrebet ’DU forventet startdato’.

·         Understøttelse af ændret format for Studieprøven.

·         Diverse mindre fejlrettelser og tilføjelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

24-01-2018

LUDUS Web 2.60.2

Kun relevant for gymnasier og VUC

 

 

LUDUS Web 2.60.2 indeholder rettelse til:

 

·         Rettelser, så der kan hentes karakterer for SSO og SRP via Netprøver.dk. 

·         Skemarettelser for kursister.

·         Rettelser der muliggør indberetning af 1.g på STX og HHX til XPRS.

 

 

Databaseopdateringen er en del af fejlrettelsen og SKAL afvikles af gymnasier. Andre skoler må ikke afvikle denne.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

Kun for gymnasier.

Databaseopdatering

14-03-2018

LUDUS Web 2.61.1

LUDUS Web 2.61.1 indeholder:

 

·         Performanceforbedring ved kald af Webhold.

·         Webservicen til BOSS kan igen afvikles.

·         Generer aktivitetselementer for FVU og OBU-aktivitet kan igen afvikles.

·         Afsendte SU-varsler kan igen vises.

·         Fejlrettelser vedrørende ’Send besked’.

·         Rettelse til Timefagfordeling – Manuel planlægning.

·         Anonym bruger kan igen se skemaer for valgte kursister.

·         Rettelse til Kursistadm > Tilmeld/udmeld – visning af antal tilmeldte kursister til hold.

·         Rettelse til Kursistadm > Tilmeldinger – Visning af kursistens afsluttede tilmeldinger.

 

Til udbydere af danskuddannelsen:

 

·         Fejlrettelse vedr. ’Definer videre forløb…’ efter bestået modultest.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

07-03-2018

LUDUS Web 2.61.0

LUDUS Web 2.61.0 indeholder blandt andet:

 

·         Send besked.

·         Eksamensudtræk for 2HF.

·         Optagelse.dk ny funktionalitet.

·         Om UNI-Login.

·         Justeringer til menupunktet Kursistadm.

·         Nyt menupunkt Log.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Opsamling på ændringsønsker til Prøve (DU).

·         Ny funktion: Henvisningsmail.

·         Diverse fejlrettelser og ændringer.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

24-01-2018

LUDUS Web 2.60.2

Kun relevant for gymnasier og VUC

 

 

LUDUS Web 2.60.2 indeholder rettelse til:

 

·         Rettelser, så der kan hentes karakterer for SSO og SRP via Netprøver.dk. 

·         Skemarettelser for kursister.

·         Rettelser der muliggør indberetning af 1.g på STX og HHX til XPRS.

 

 

Databaseopdateringen er en del af fejlrettelsen og SKAL afvikles af gymnasier. Andre skoler må ikke afvikle denne.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

 

Kun for gymnasier.

Databaseopdatering

20-12-2017

LUDUS Web 2.60.1

Kun relevant for Sprogcentre og VUC

 

LUDUS Web 2.60.1 indeholder blandt andet:

 

·         Menupunktet "Klippekort (DU)" kan tilvælges.

·         Bagside på henvisningsblanket udskrives igen.

·         Rettelse af en stavefejl på FVU deltagerbeviset i Kursistadm.

·         Rettelser til menupunktet ”Kursistadm”.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

13-12-2017

LUDUS Web 2.60.0

LUDUS Web 2.60.0 indeholder blandt andet:

 

·         Nye faneblade til Kursistadm.

·         Rettelser til Ungedatabaseindberetningen.

·         Mulighed for upload af scannet underskrift til FVU-deltagerbevis.

·         Optælling af individuel pulje på gymnasiale uddannelser.

·         Fraværsopgørelse samlet på fag på gymnasiale uddannelser.

·         Opstart på visning af karakterer for fuldtidskursister efter ny bekendtgørelse.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Understøttelse af klippekortordning.

·         Understøttelse af ny modulteststruktur.

·         Registrering af betalingsform for depositum.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

15-11-2017

LUDUS Web 2.59.2

Kun relevant for VUC

 

LUDUS Web 2.59.2 indeholder:

 

·         Rettelse til kørslen: Indsend UUDB-indberetning til US2000.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

01-11-2017

LUDUS Web 2.59.1

LUDUS Web 2.59.1 indeholder:

 

·         Rettelse til DU aktivitetsindberetning.

·         Rettelse til Hold >> Kursistoversigter.

·         SU i forhold til fuldtidskursister der skifter skole

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

27-09-2017

LUDUS Web 2.59.0

LUDUS Web 2.59.0 indeholder blandt andet:

 

·         Generelt justeret brugerflade.

·         Nyt menupunkt til redigering af holdtyper.

·         FVU-deltagerbeviser ny bagside.

·         Rettelser til indberetningen til Ungedatabasen.

·         Undervisningssteder og lokaler kan fremadrettet redigeres i LUDUS Web.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Omlægning af DU-aktivitetsindberetning fra LUDUS Kerne til LUDUS Web.

·         Diverse ændringer og rettelser til Depositum (DU) – Herunder deaktivering af henvisningskategori S3 som depositumpligtig kategori.

·         Lærerversion af Stamdata DU.

·         Masseredigering af henvisninger i forbindelse med tilknytning af nye betalingstakster hertil.

·         Automatisk slutdato på uddannelsesplan og ansøgning/henvisning ved udmeldelse af kursister fra webhold.

 

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

18-09-2017

LUDUS Web 2.58.2

Kun relevant for Gymnasier og VUC

 

LUDUS Web 2.58.2 indeholder blandt andet:

 

·         Indberetning til UUDB - disse ændringer gør, at alle VUC' og gymnasier skal følge oprydningsproceduren, som beskrevet i versionbrevet.

·         Diverse smårettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

18-08-2017

LUDUS Web 2.58.1

LUDUS Web 2.58.1 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelser OBU-opfølgning.

·         Rettelser til 'Kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI-Login'.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Depositum - henvisningskategori.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

09-08-2017

LUDUS Web 2.58.0

LUDUS Web 2.58.0 indeholder blandt andet:

 

·         Udmeldelsesårsagskoder flyttet til LUDUS Web.

·         Gymnasiereformen - hjælp til udskiftning af bekendtgørelse på hold og udskiftning af fagkoder.

·         Kørslen: Indsend brugeroplysninger til UNI-Login - der kan indsendes klassebetegnelse for kursister på stx, hf, hhx.

·         Optimering af SU-kørslen.

·         Hjælp til at afgøre om FVU kursister er berettiget til deltagerbevis.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Understøttelse af depositum.

·         Understøttelse af nye henvisningskategorier inklusiv ny henvisningsblanket.

·         Udmeldelsesårsagskoder flyttet til LUDUS Web.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

29-06-2017

LUDUS Web 2.57.2

LUDUS Web 2.57.2 indeholder rettelse til:

 

·         Webhold med evt. manglende fremmøderegistreringer. 

·         Betalingstilsagn.

·         Indberetningen til ungedatabasen.

 

 

Databaseopdateringen er en del af fejlrettelsen og SKAL afvikles for VUC og skoler med Danskuddannelsen, men ikke for Gymnasier.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

Databaseopdatering

12-06-2017

LUDUS Web 2.57.1

LUDUS Web 2.57.1 indeholder rettelser til:

 

·         Kørslen: Importer karakterer fra Netprøver.dk.

 

Til udbydere af danskuddannelsen:

 

·         To beviser er rettet tilbage.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

07-06-2017

LUDUS Web 2.57.0

LUDUS Web 2.57.0 indeholder blandt andet:

 

·         Afhentning af karakterer fra Netprøver.dk.

·         Menupunktet Lokalfag - flere søgefelter.

·         Rettelser til Ansøgere (Gym).

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Depositum (DU).

·         Nye blanketter.

·         Diverse mindre rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

19-05-2017

LUDUS Web 2.56.2

Ikke relevant for sprogcentre

 

LUDUS Web 2.56.2 indeholder rettelser til:

 

·         Undervisningsbeskrivelser. 

·         BOSS Webservice.

 

 

Databaseopdateringen er en del af fejlrettelsen vedrørende undervisningsbeskrivelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

Databaseopdatering

09-05-2017

LUDUS Web 2.56.1

LUDUS Web 2.56.1 indeholder rettelser vedrørende:

 

·         Performance.

·         Indlæsning af ansøgninger.

·         Redigering af lektier via menupunktet Moduler

·         Kursisters afsendelse af beskeder

·         Tilskudsmærke for OBU-indstillinger

·         Pladsen til tekst ved lektier

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

03-05-2017

LUDUS Web 2.56.0

LUDUS Web 2.56.0 indeholder blandt andet:

 

·         OBU - mulighed for registrering af virksomhedsrettet undervisning.

·         Udvidelse af funktionalitet ved Ansøgninger (gym).

·         Indberetning til Ungedatabasen kommende afløser for tilbagemelding.dk.

·         Forenkling af brugerfladen ved lektiegivning.

·         Eksplicit angivelse af links til eventuel opsamling i undervisningsbeskrivelse.

·         Laboratoriekurser indgår i fuldtidsaktiviteten.

·         Nyt menupunkt Lokalfag - til redigering af fagkoder.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Forbedringer ved prøveafholdelse og betalingstilsagn.

·         Diverse rettelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

03-04-2017

LUDUS Web 2.55.6

Kun relevant for VUC og gymnasier

 

LUDUS Web 2.55.6 indeholder rettelse vedrørende:

 

·         Undervisningsbeskrivelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

27-03-2017

LUDUS Web 2.55.5

LUDUS Web 2.55.5 indeholder rettelse vedrørende:

 

·         TLS-protokollen.

·         Konvertering af betalingstilsagn til web.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

21-03-2017

LUDUS Web 2.55.4

LUDUS Web 2.55.4 indeholder rettelse vedrørende:

 

·         TLS-protokollen.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

15-03-2017

LUDUS Web 2.55.3

LUDUS Web 2.55.3 indeholder bl.a. rettelser vedrørende:

 

·         Fuldtidsaktivitetsindberetning.

·         Varsling (Fjern/flex).

·         Visning af fagudbud.

·         Visning af skemabrikker for kursister.

·         Fremmøderegistrering.

·         Kursistbreve sendt fra Prøve (DU).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

LUDUS Web 2.55.2

LUDUS Web 2.55.2 – Ikke til download

Versionen er sendt direkte til en enkelt skole

 

02-03-2017

LUDUS Web 2.55.1

LUDUS Web 2.55.1 indeholder bl.a. rettelser vedrørende:

 

·         Oprettelse af opgaver.

·         Visninger af lærere.

·         Menupunktet ”Kursist-enkeltbehandling” kan nu tildeles brugerne.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

01-03-2017

LUDUS Web 2.55.0

LUDUS Web 2.55.0 indeholder blandt andet:

 

·         Fuldtidsaktivitet kan indsendes til UVM - så snart vi sender særskilt mail om, at UVM er klar til at modtage disse.

·         Rettelser til Lærerens arbejdsplads og Skemaer.

·         Ansøgninger (gym) - alle ansøgere kan fremsøges med værgeoplysninger. Oversigten kan eksportes til Excel.

·         Oplysninger om værger kan redigeres efter udsøgning på elevernes klasse.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Betalingstilsagnsredskab i LUDUS Web: Første version, som indeholder mulighed for at anvende betalingstilsagn med 30/70-fordeling, samt introduktion til takstkataloget.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

06-02-2017

LUDUS Web 2.54.1

LUDUS Web 2.54.1 indeholder bl.a. rettelser vedrørende:

 

·         Overlappende aktiviteter i Skemaer

·         Håndtering af generelle kursistpauser ved delvist fremmøde

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

18-01-2017

LUDUS Web 2.54.0

LUDUS Web 2.54.0 indeholder blandt andet:

 

·         Timefagfordeling primært for gymnasier

·         Skemarettelser

·         FVU deltagerbevis

·         Rettelser til aktivitetsindberetning for DOP

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

19-12-2016

LUDUS Web 2.53.2

LUDUS Web 2.53.2 indeholder rettelser til:

 

·         Kørslen Send SMS om planlagt modultest 

·         Oprettelse af DU-ansøgning ved bestået modultest

·         BOSS Webservice medtager hold 90 dage frem

 

Databaseopdateringen er kun nødvendig, hvis skolen ikke kan tilgå menupunktet Kørsler.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

Databaseopdatering

14-12-2016

LUDUS Web 2.53.1

LUDUS Web 2.53.1 indeholder:

 

·         Rettelser til generering af aktivitetselementer for OBU- og FVU-undervisning

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

07-12-2016

LUDUS Web 2.53.0

LUDUS Web 2.53.0 indeholder blandt andet rettelser til:

 

·         Mulighed for centrale og individuelle konfigurationer af Skemaer

·         Aktivitetsberegning for fuldtid

·         Generering af aktivitetselementer er nu mulig pr. afdeling

·         Udtræk til UddannelsesGuiden

·         Rettelser relateret til ny uddannelsesmodel

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Prøveafholdelse

·         Felt til registrering af højeste uddannelsesniveau

·         Ændringer til Kommuneadgang

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

04-11-2016

LUDUS Web 2.52.4

LUDUS Web 2.52.4 indeholder blandt andet rettelser til:

 

·         Menupunktet Skemaer: for lærerene er det igen muligt at tidsregistrere via Mit skema

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Menupunktet Skemaer: for lærer og administrativt personale er det igen muligt redigere skemaer som i version 2.52.1

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

02-11-2016

LUDUS Web 2.52.3

LUDUS Web 2.52.3 til erstatning for version 2.52.2

 

·         se versionsbrevet til version 2.52.2

 

 

Programmel

 

Programmel 64bit

 

 

02-11-2016

LUDUS Web 2.52.2

LUDUS Web 2.52.2 indeholder blandt andet:

 

·         En række rettelser til menupunktet Skemaer

·         Rettelser til arbejdsmarkedsrettet danskforløb

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

 

 

Versionsbrev

24-10-2016

LUDUS Web 2.52.1

LUDUS Web 2.52.1 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelser vedrørende interne fejl

·         Ikon til registrering af arbejdstid

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

19-10-2016

LUDUS Web 2.52.0

LUDUS Web 2.52.0 indeholder blandt andet:

 

·         Flere ændringer vedrørende registrering af kursisters fraværsårsager

·         Ændringer til menupunkterne *Skemaer og Skemaer

·         Ny implementering af menupunkt Fagudbud

·         Optælling af Elevsamvær for AVU under menupunktet Ledelsesinformation

·         Rettelser og justeringer til menupunktet Detaljeret fravær

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

LUDUS Web 2.51.3

LUDUS Web 2.51.3 – Ikke til download

Versionen er sendt direkte til en enkelt skole

 

05-10-2016

LUDUS Web 2.51.2

Kun relevant for VUC og gymnasier med enkeltfag - GSK, hf-e og stx-e/stk-e

 

LUDUS Web 2.51.2 indeholder rettelser til:

 

·         Kørslen: Indsend kursistindberetning enkeltfag til STIL

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

26-08-2016

LUDUS Web 2.51.1

LUDUS Web 2.51.1 indeholder rettelser til:

 

·         Fejl ved adgang til menupunkter

·         Modultest

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

24-08-2016

LUDUS Web 2.51.0

LUDUS Web 2.51.0 indeholder blandt andet:

 

·         Kørsel til indberetning af enkeltfagskursister til STIL

·         Købstilbud for VUC

·         Lokaleoversigten medtager kapacitet

·         Dato på journalbemærkning på kursist er nu obligatorisk

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Kursistadm pop-up er en nyhed under flere menupunkter

·         Detaljeret fravær er beriget med nye muligheder

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

27-06-2016

LUDUS Web 2.50.1

LUDUS Web 2.50.1 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelser til 3 kørsler

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Rettelser vedrørende Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

15-06-2016

LUDUS Web 2.50.0

LUDUS Web 2.50.0 indeholder blandt andet:

 

·         Nye muligheder for generering af kodeord for LUDUS Web brugere.

·         Fravær opgøres ens for OBU-, FVU-, DU- og Kursushold.

·         OBU fjernundervisning er implementeret.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Modultest har fået tilføjet en del nye muligheder.

·         Nyt menupunkt til behandling af elektroniske henvisningsskemaer sendt på mail.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

18-05-2016

LUDUS Web 2.49.0

LUDUS Web 2.49.0 indeholder blandt andet:

 

·         Markering når lærere ændrer registrering af fremmøde.

·         Rettelse i visning af fysisk adresse for eksaminationssted.

·         Kursistpauser ændrer udseende.

·         Registrering af fjernundervisning.

 

Til udbydere af danskuddannelsen

 

·         Blanketter til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

·         Søgning på hele beståede modultest.

·         Holdangivelse på Gøremål vedrørende AD-kursister.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

04-05-2016

LUDUS Web 2.48.2

Ikke relevant for skoler med Danskuddannelse

 

LUDUS Web 2.48.2 indeholder rettelser til:

 

·         SU for enkeltfagskursister.

·         Lærerens arbejdsplads.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

20-04-2016

LUDUS Web 2.48.1

LUDUS Web 2.48.1 indeholder:

 

·         Ændret snitflade i forbindelse med ansøgninger til gymnasiale fuldtidsuddannelser.

·         Rettelse vedrørende afsendelse af sms fra skemabrikker for webhold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

13-04-2016

LUDUS Web 2.48.0

LUDUS Web 2.48.0 indeholder blandt andet:

 

·         Nye muligheder for at sende sms via skemaer.

·         Tilmelding til hold efter OBU-indstillingens slutdato.

·         Fremmøderegistrering ved webhold med flere lærere.

·         Registrering af fravær for flere skemabrikker ad gangen.

 

Til udbydere af danskuddannelsen:

·         Understøttelse af medborgerskabsprøve og indfødsretsprøven

o    Tilmelding og planlægning

·         Modultest

o    Opdateringen indebærer, at det ikke længere er muligt, at redigere modultestdata i LUDUS.

o    Det anbefales, at vente med opdatering til der har været præsentation af redskabet den 26. april i Valby eller 28. april i Århus.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

04-04-2016

LUDUS Web 2.47.2

Denne version er ikke relevant for gymnasier.

 

Inden der foretages aktivitetsindberetning for 1. kvartal 2016 SKAL versionen installeres.

 

LUDUS Web 2.47.2 indeholder:

 

·         Rettelse så det nu er muligt at ændre i afsluttede indstillinger på OBU-forløb.

·         To rettelser til aktivitetsindberetningen fra DOP til VUC.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

30-03-2016

LUDUS Web 2.47.1

LUDUS Web 2.47.1 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelse ifm. aktivitetsindberetning for VUC.

·         Visning af kursister i menuen Hold.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

16-03-2016

LUDUS Web 2.47.0

LUDUS Web 2.47.0 indeholder blandt andet:

 

·         Rettelser i forhold til eksamensplanlægningen.

·         OBU-opfølgning fremsøgningerne er nu hurtigere og der tages generelt hensyn til kursistpauser.

·         Driftoverenskomstpartnere kan fra samme institutionsnummer indberette til flere VUC' er.

·         Der er udført en række fejlrettelser i systemet.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

08-03-2016

LUDUS Web 2.46.2

Kun relevant for VUC.

 

LUDUS Web 2.46.2 indeholder:

 

·         Rettelser til Kørslen: SU-kørsel

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

19-02-2016

LUDUS Web 2.46.1

Kun relevant for skoler der indberetter til SU-styrelsen.

 

LUDUS Web 2.46.1 indeholder:

 

·         Rettelser til Kørslen: SU-kørsel

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

17-02-2016

LUDUS Web 2.46.0

LUDUS Web 2.46.0 indeholder:

 

·         Opgaver til hold oprettet via LUDUS web - herunder Fjern/flex opgaver til FVU.

·         Menupunktet 'Manglende registrering af fremmøde' kontrollerer nu for alle typer af hold oprettet via LUDUS Web.

·         Ny funktionalitet vedrørende aktivitetsopgørelse/opfølgning for FVU og OBU.

·         Menupunkteterne Studievejledning og Kursistadm - viser fravær fra hold oprettet via LUDUS Web.

·         Menupunktet Ledelsesinformation: Nyt faneblad der viser Modulstatus - afløser for rapporten Modulstatus [s].

·         Detaljeret fravær - fanebladet DU giver mulighed for at medtage kursushold i udskriften.

·         Statistik (DU) medtager henvisninger med fagtypen Andet.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

08-02-2016

LUDUS Web 2.45.3

Denne version er ikke relevant for gymnasier.

 

LUDUS Web 2.45.3 indeholder:

 

·         Menupunktet Skabeloner: Rediger skabeloner - muligheden for at slette skabeloner er fjernet.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

03-02-2016

LUDUS Web 2.45.2

Denne version er ikke relevant for gymnasier.

 

LUDUS Web 2.45.2 indeholder rettelse til:

 

·         Kørslen: Opret/opdater OBU-påmindelser.

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

27.01.2016

LUDUS Web 2.45.1

LUDUS Web 2.45.1 indeholder blandt andet:

 

·         I systemdelens brugeradministration kan der for menupunktet Hold til- og fravælges Udskrive kursistbrev og Registrer FVU Screeninger.

·         Kontrollerne før eksamensplanlægning medtager ikke terminer, som XPRS har oprettet til test af Netprøver.dk.

·         Fra Lærer- og Hold-skemaer kan der igen redigeres tilsvarende skemabrikker.

·         Fra menupunktet FVU eksamen DOP kan der nu udskrives tilmeldingsliste.

 

Til udbydere af danskuddannelsen:

 

·         Kursistbreve (DU) kan medtage kursistens startdato.

·         Der kan tilmeldes kursister med henvisninger af fagtypen Andet fra menupunktet Tilmelding (DU).

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

13.01.2016

LUDUS Web 2.45.0

LUDUS Web 2.45.0 indeholder blandt andet:

 

·         Klargøring af data til aktivitetsberegning for OBU og FVU på baggrund af de nye registreringer i LUDUS Web

·         Indberetning fra driftsoverenskomstpartnere til VUC – aktivitet og FVU-prøver/eksamen

·         Tilretning af en række kørsler, så det tager hensyn til nye OBU- og FVU-tilmeldinger

·         Registrering af faglig dokumentation: AVU trin: basis, f og e

·         Timeoversigt for lærer  

·         Kursistbrev og Kursistbrev (DU) nu med tilmeldinger til nye FVU- og OBU-hold        

OBU:

 

·         Kørsel, der kan sætte afslutningsdato på indstillinger, når det indstillede timetal nås

FVU:

 

·         Opret FVU-screeninger

·         SU til FVU-kursister der opfylder kravene til at kunne modtage SU på baggrund af FVU-lektioner

·         Mulighed for at lærere og administrativt personale kan trinplacere FVU-kursister

·         FVU-eksamen/prøver: Opret FVU-eksamensmoduler – tilmeld til FVU eksamen

 

Til udbydere af danskuddannelsen:

 

·         Udskiftning af pdf-filer ifm. statsborgerskabsprøven

·         Mulighed for sletning af fremmøderegistreringer

 

Læs nærmere i versionsbrevet.

Programmel

 

Programmel 64bit

 

Versionsbrev

 

© CSC Scandihealth A/S